Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Alena Luptáková PhD.

International projects

RecoRaw - Recovery of critical raw materials from industrial wastes by advanced methods

Získavanie kritických surovín z priemyselných odpadov progresívnymi metódami

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2022
Program: Mobility
Project leader: Ing. Luptáková Alena PhD.


National projects

MineWaste - Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining wastes processing

Možnosti získavania kritických surovín pomocou progresívnych metód spracovania banských odpadov

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Luptáková Alena PhD.

Study of the bio-oxidising and bio-reducing processes of sulphur and its compounds in environment and industry

Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: Ing. Luptáková Alena PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver