Information Page of SAS Employee

RNDr. Adrián Biroň CSc. - projects

National projects

* DEPOVYT - Deglaciation and postglacial climatic evolution recorded in the lake deposits of the High Tatra Mountains
Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch
Program: APVV
Project leader: Dr. Kyška-Pipík Radovan PhD.
Duration: 1.7.2016 - 30.6.2020
* Complex model of base and precious metal mineralisation at the Rozália mine in Hodruša - Hámre
Komplexný model polymetalicko-drahokamovej mineralizácie na Rozálii bani v Hodruši - Hámroch
Program: APVV
Project leader: RNDr. Lexa Jaroslav CSc.
Duration: 1.7.2016 - 31.12.2020
* WECAFARE - Multidisciplinary research of geophysical and structural parameters, and environmental impacts of faults of the Western Carpathians
Multidisciplinárny výskum geofyzikálno-štruktúrnych parametrov a environmentálneho vplyvu zlomov Západných Karpát
Program: APVV
Project leader: RNDr. Madarás Ján PhD.
Duration: 1.7.2017 - 30.6.2021

Projects total: 3

Note:
* cosolver