Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Michal Kadúc

International projects

* EuroCC - National Competence Centres in the framework of EuroHPC

Národné kompetenčné centrá v rámci EuroHPC

Duration: 1.9.2020 - 1.9.2022
Program: Horizont 2020
Project leader: Mgr. Demovič Lukáš PhD.


National projects

* NSCC - -

Národné kompetenčné centrum pre vysokovýkonné počítanie

Duration: 1.11.2020 - 1.11.2022
Program: Štrukturálne fondy EÚ Informatizácia spoločnosti
Project leader: Mgr. Demovič Lukáš PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver