Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Ing., RNDr. Iveta Smetanová, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • SMETANOVÁ, Iveta** - BARBOSA, Susana - VĎAČNÝ, Marek - CSICSAY, Kristián - SILVA, G.A. - MAREKOVÁ, Ľubica - ALMEIDA, Carlos. The effect of environmental parameters on radon concentration measured in an underground dead‑end gallery (Vyhne, Slovakia). In Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, 2023, vol. 332, p. 1733-1742. (2022: 1.6 - IF, Q2 - JCR, 0.379 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0236-5731. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10967-023-08884-7 (Vega č. 2/0015/21 : Objemová aktivita radónu vo vybraných sprístupnených jaskyniach na Slovensku. APVV: Sk-PT-18-0015 : Radón v jaskynných a banských priestoroch - portugalská a slovenská prípadová štúdia) Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus