Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Ing., RNDr. Iveta Smetanová, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • 43. Dni radiačnej ochrany, pondelok 19. september 2022 - piatok 23. september 2022 : kniha abstraktov. Editori: Silvia Dulanská, Iveta Smetanová, Ján Kubančák. Bratislava : Slovenská zdravotnícka univerzita Bratislava, 2022. 121 s. Elektronický zborník. ISBN 978-80-89702-98-5 (Dni radiačnej ochrany) Type: FAI
  • MÜLLEROVÁ, Monika** - MRUSKOVÁ, Lucia - HOLÝ, Karol - SMETANOVÁ, Iveta - BRANDÝSOVÁ, Veronika. Estimation of seasonal correction factor for indoor radon conentration in Slovakia: a preliminary survey. In Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry-Articles, 2022, vol. 331, no. 2, p. 999-1004. (2021: 1.754 - IF, Q2 - JCR, 0.364 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0236-5731. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s10967-021-08139-3 (Vega č. 1/0213/18 : Štúdium vlastností atmosférických rádionuklidov, ich využitie ako stopovačov environmentálnych procesov a radiačné riziká. Vega č. 2/0083/18 : Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí [Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment]) Type: ADCA
  • SMETANOVÁ, Iveta - BARBOSA, Susana - VĎAČNÝ, Marek - CSICSAY, Kristián - AMARAL, Guilherme - ALMEIDA, Carlos - MAREKOVÁ, Ľubica. Analysis of radon time series from the gallery of St. Anthony of Padua in Vyhne, Slovakia. In 43. Dni radiačnej ochrany, pondelok 19. september 2022 - piatok 23. september 2022 : kniha abstraktov, p. 61. Dostupné na internete: https://indico.ujf.cas.cz/event/4/book-of-abstracts.pdf (Dni radiačnej ochrany) Type: AFH
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus