Information Page of SAS Employee

Ing., RNDr. Iveta Smetanová, PhD. - publications

Publishing Activity in Year 2020

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

  • MÜLLEROVÁ, Monika** - HOLÝ, Karol - SMETANOVÁ, Iveta - KUREKOVÁ, Patrícia. Variation of radon activity concentration in selected kindergartens in Slovakia. In Radiation Protection Dosimetry, 2020, vol. 186, no. 2-3, p. 401-405. (2019: 0.773 - IF, Q4 - JCR, 0.363 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0144-8420.(Vega č. 1/0213/18 : Štúdium vlastností atmosférických rádionuklidov, ich využitie ako stopovačov environmentálnych procesov a radiačné riziká. Vega č. 2/0083/18 : Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí [Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment]). Type: ADCA
  • SMETANOVÁ, Iveta** - HOLÝ, Karol - LUHOVÁ, Ľubica - CSICSAY, Kristián - HAVIAROVÁ, Dagmar - KUNÁKOVÁ, Lucia. Seasonal variation of radon and CO2 in the Važecká Cave. Slovakia. In Nukleonika, 2020, vol. 65, no. 2, p. 153-157. (2019: 0.814 - IF, Q4 - JCR, 0.220 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0029-5922.(Vega č. 2/0083/18 : Časové a priestorové variácie objemovej aktivity radónu a koncentrácie CO2 v prírodnom prostredí [Temporal and spatial variations of radon activity concentration and CO2 in the environment]). Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus