Informačná stránka zamestnanca SAV

doc. Mgr. Róbert Gáfrik PhD. - projektová činnosť

Národné projekty

Poetika hlavných upanišád
The Poetics of the Principal Upanishads
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Gáfrik Róbert PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023

Celkový počet projektov: 1

Poznámka:
* spoluriešiteľ