Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Vladimír Leksa PhD.

National projects

Covid-19 and long covid at the molecular level - biomarkers, tools and targets for diagnosis and therapy

Covid-19 a dlhý covid na molekulárnej úrovni - biomarkery, nástroje a ciele pre diagnostiku a terapiu

Duration: 1.9.2023 - 31.8.2027
Program: Plán obnovy EÚ
Project leader: Mgr. Leksa Vladimír PhD.

PLASARS - The double-edged sword of the plasminogen system: From homeostasis maintenance to COVID-19

Dvojsečný meč plazminogénového systému: Od udržiavania homeostázy po COVID-19

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Leksa Vladimír PhD.

Lactoferrin and lactoferricin as natural plasmin inhibitors: From the structure resolution to therapeutic applications

Laktoferín a laktofericín ako prirodzené inhibítory plazmínu: Od určenia štruktúry po terapeutické aplikácie

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Leksa Vladimír PhD.

* The stipend for a scientist threatened by the war in Ukraine č. 09I03-03-V01-00113

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine č. 09I03-03-V01-00113

Duration: 1.11.2022 - 31.10.2025
Program: Plán obnovy EÚ
Project leader: RNDr. Moskalets Tetiana PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver