Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

PharmDr. Tereza Goliaš PhD.

National projects

Metabolic profiling of testicular cancer cells to increase the sensitivity of resistant cells to cisplatin

Metabolická charakterizácia nádorových buniek semenníkov s cieľom zvýšiť citlivosť rezistentných buniek na cisplatinu

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: PharmDr. Goliaš Tereza PhD.

CO2CANCER - Carbon dioxide in cancer glucose metabolism: an overlooked Achilles’ heel of cancer

Oxid uhličitý v nádorovom metabolizme glukózy: prehliadaná Achillova päta rakoviny

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: PharmDr. Goliaš Tereza PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver