Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Ing. Richard Hrivnák, DrSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • DUDÁŠ, Matej** - HRIVNÁK, Richard - SLEZÁK, Michal. Chorology and phytosociological affinity of Greater Spearwort (Ranunculus lingua L.) in Slovakia. In Biologia, 2023, vol. 78, no. 10, p. 2689-2700. (2022: 1.5 - IF, Q3 - JCR, 0.34 - SJR, Q3 - SJR). ISSN 0006-3088. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s11756-023-01451-1 Type: ADDA
  • DUDÁŠ, Matej - ELIÁŠ, Pavol jun. - HRIVNÁK, Richard - JAROLÍMEK, Ivan - KIRÁLY, Angéla - KIRÁLY, Gergely - KOBIV, Yuriy - KOTLÁROVÁ, Nikola - SLABEJOVÁ, Denisa - TARAŠKA, Vojtěch. New floristic records from Central Europe 11 (reports 149-163). Editor Matej Dudáš. In Thaiszia, 2023, vol. 33, no. 1, p. 93-104. (2022: 0.219 - SJR, Q4 - SJR). ISSN 1210-0420. Dostupné na: https://doi.org/10.33542/TJB2023-1-07 Type: ADNB
  • ELIÁŠ, Pavol jun.** - MÁJEKOVÁ, Jana - HEGEDÜŠOVÁ VANTAROVÁ, Katarína - DUDÁŠ, Matej - LETZ, Dominik Roman - MEREĎA, Pavol, ml. - BAKAY, Ladislav - ČEJKA, Tomáš - DÍTĚ, Daniel - DÍTĚ, Zuzana - ĎURIŠOVÁ, Ľuba - GREGOREK, Róbert - KIRÁLY, Gergely - MÁRTONFIOVÁ, Lenka - MÁRTONFI, Pavol - SPANYIK, Filip - SVITKOVÁ, Ivana - HRIVNÁK, Richard. New alien vascular plants of Slovakia: records from 2008–2021. In BioInvasions Records : International journal on field research on biological invasions, 2023, vol. 12, no. 1, p. 1-30. (2022: 1.4 - IF, Q3 - JCR, 0.388 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2242-1300. Dostupné na: https://doi.org/10.3391/bir.2023.12.1.01 Type: ADCA
  • HRIVNÁK, Matúš - KRAJMEROVÁ, Diana - HRIVNÁK, Richard - SLEZÁK, Michal - KOCHJAROVÁ, Judita - JAROLÍMEK, Ivan - GÖMÖRY, Dušan**. Interplay between tree genetic variation, plant community composition and environment in forest communities dominated by black alder (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.). In Perspectives in Plant Ecology, Evolution and Systematics, 2023, vol. 60, art. no. 125748. (2022: 3.6 - IF, Q2 - JCR, 1.076 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 1433-8319. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.ppees.2023.125748 Type: ADCA
  • HRIVNÁK, Richard - ŠIRKA, Pavel - HRIVNÁK, Matúš. Vegetácia troch rašelinných lokalít v Kremnických vrchoch = Vegetation of three mire localities in the Kremnické vrchy Mts. In Bulletin Slovenskej botanickej spoločnosti, 2023, roč. 45, č. 1, s. 23-36. ISSN 1337-7043. Type: ADFB
  • WIEZIK, Maroš - JAMRICHOVÁ, E. - MÁLIŠ, František - BELÁŇOVÁ, Eliška - HRIVNÁK, Richard - HÁJEK, Michal - HÁJKOVÁ, Petra**. Transformation of West‑Carpathian primeval woodlands into high‑altitude grasslands from as early as the Bronze Age. In Vegetation History and Archaeobotany, 2023, vol. 32, no. 2, p. 205-220. (2022: 2.5 - IF, Q1 - JCR, 1.015 - SJR, Q1 - SJR). ISSN 0939-6314. Dostupné na: https://doi.org/10.1007/s00334-022-00896-9 Type: ADCA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus