Information Page of SAS Employee

Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc. - publications

Publishing Activity in Year 2019

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

  • BALEJČÍKOVÁ, Lucia - PETRENKO, Viktor I. - BAŤKOVÁ, Marianna - ŠIPOŠOVÁ, Katarína - GARAMUS, Vasil M. - BULAVIN, Leonid A. - AVDEEV, Mikhail V. - ALMASY, Laszlo - KOPČANSKÝ, Peter. Disruption of amyloid aggregates by artificial ferritins. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 473, p. 215-220. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Type: ADCA
  • KUBOVČÍKOVÁ, Martina - KONERACKÁ, Martina - STRBAK, O. - MOLČAN, Matúš - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - ANTAL, Iryna - KHMARA, Iryna - LUČANSKÁ, Daša - TOMČO, Ladislav - BARÁTHOVÁ, Monika - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - DOBROTA, D. - PASTOREKOVÁ, Silvia - KOPČANSKÝ, Peter. Poly-L-lysine designed magnetic nanoparticles for combined hyperthermia, magnetic resonance imaging and cancer cell detection. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 475, p. 316-326. (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA 2/0108/16 : Solubilná a/alebo exozómovo-viazaná karbonická anhydráza IX ako biologicky aktívna molekula. VEGA 2/0081/14 : Charakterizácia transportných dráh CA IX v nádorových bunkách pomocou analýzy v reálnom čase. VEGA 2/0133/16 : Presmerovanie liekov na protinádorovú liečbu ako nový prístup k terapii kolorektálnych karcinómov: molekulárne mechanizmy a potenciálne aplikácie.. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou). Type: ADMA
  • RAJŇÁK, Michal - ŠPITÁLSKY, Zdenko - KURIMSKÝ, Juraj - TOMCO, Ladislav - CIMBALA, Roman - KOPČANSKÝ, Peter - TIMKO, Milan. Toward apparent negative permittivity measurement in a magnetic nanofluid with electrically induced clusters. In Physical Review Applied, 2019, vol. 11, no. 2, art. no. 024032 [11 s.]. ISSN 2331-7019. Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus