Information Page of SAS Employee

Doc. RNDr. Peter Kopčanský, CSc. - publications

Publishing Activity in Year 2019

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Year:

Select a category:

 • BALEJČÍKOVÁ, Lucia - PETRENKO, Viktor I. - BAŤKOVÁ, Marianna - ŠIPOŠOVÁ, Katarína - GARAMUS, Vasil M. - BULAVIN, Leonid A. - AVDEEV, Mikhail V. - ALMASY, Laszlo - KOPČANSKÝ, Peter. Disruption of amyloid aggregates by artificial ferritins. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 473, p. 215-220. (2.683 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853.(MagMeet 2018 : International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers). Type: ADCA
 • BALEJČÍKOVÁ, Lucia - MOLČAN, Matúš - KOVÁČ, Jozef - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - SAKSL, Karel - MITRÓOVÁ, Zuzana - TIMKO, Milan - KOPČANSKÝ, Peter. Hyperthermic effect in magnetoferritin aqueous colloidal solution. In Journal of Molecular Liquids, 2019, vol. 283, p. 39-44. (4.561 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0167-7322. Type: ADCA
 • BALEJČÍKOVÁ, Lucia - KOVÁČ, Jozef - GARAMUS, Vasil M. - AVDEEV, Mikhail V. - PETRENKO, Viktor I. - ALMÁSY, László - KOPČANSKÝ, Peter. Influence of synthesis temperature on structural and magnetic properties of magnetoferritin. In Mendeleev communications, 2019, vol. 29, p. 279–281. (2.010 - IF2018). ISSN 0959-9436. Type: ADCA
 • KHMARA, Iryna - ŠTRBÁK, Oliver - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KONERACKÁ, Martina - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - ANTAL, Iryna - KAVEČANSKÝ, Viktor - LUČANSKÁ, Daša - DOBROTA, Dušan - KOPČANSKÝ, Peter. Chitosan-stabilized iron oxide nanoparticles for magnetic resonance imaging. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 474, p. 319-325. (2.683 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Type: ADCA
 • KUBOVČÍKOVÁ, Martina - KONERACKÁ, Martina - STRBAK, O. - MOLČAN, Matúš - ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - ANTAL, Iryna - KHMARA, Iryna - LUČANSKÁ, Daša - TOMČO, Ladislav - BARÁTHOVÁ, Monika - ZAŤOVIČOVÁ, Miriam - DOBROTA, D. - PASTOREKOVÁ, Silvia - KOPČANSKÝ, Peter. Poly-L-lysine designed magnetic nanoparticles for combined hyperthermia, magnetic resonance imaging and cancer cell detection. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 475, p. 316-326. (2.683 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA 2/0108/16 : Solubilná a/alebo exozómovo-viazaná karbonická anhydráza IX ako biologicky aktívna molekula. VEGA 2/0081/14 : Charakterizácia transportných dráh CA IX v nádorových bunkách pomocou analýzy v reálnom čase. VEGA 2/0133/16 : Presmerovanie liekov na protinádorovú liečbu ako nový prístup k terapii kolorektálnych karcinómov: molekulárne mechanizmy a potenciálne aplikácie.. ITMS 26220120035 : Budovanie infraštruktúry Centra excelentnosti progresívnych materiálov s nano a submikrónovou štruktúrou. MagMeet 2018 : International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers). Type: ADCA
 • MAJOROŠOVÁ, Jozefína - TOMAŠOVIČOVÁ, Natália - LACKOVÁ, Veronika - YANG, Chih-Wen - BAŤKOVÁ, Marianna - BAŤKO, Ivan - DEMČAKOVÁ, Mária - CSACH, Kornel - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - HAYRYAN, S. - HWANG, Ing-Shouh - HU, Chin-Kun - KOPČANSKÝ, Peter. Self-assembly of hen egg white lysozyme fibrils doped with magnetic particles. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 471, p. 400-405. (2.683 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853. Type: ADCA
 • NAGORNYI, Anatolii - PETRENKO, Viktor I. - RAJŇÁK, Michal - GAPON, I.V. - AVDEEV, Mikhail V. - DOLNÍK, Bystrík - BULAVIN, Leonid A. - KOPČANSKÝ, Peter - TIMKO, Milan. Particle assembling induced by non-homogeneous magnetic field at transformer oil-based ferrofluid/silicon crystal interface by neutron reflectometry. In Applied Surface Science, 2019, vol. 473, p. 912-917. (5.155 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0169-4332.(ICPAM 2018 : International Conference on Physics of Advanced Materials). Type: ADCA
 • RAJŇÁK, Michal - ŠPITÁLSKY, Zdenko - KURIMSKÝ, Juraj - TOMCO, Ladislav - CIMBALA, Roman - KOPČANSKÝ, Peter - TIMKO, Milan. Toward apparent negative permittivity measurement in a magnetic nanofluid with electrically induced clusters. In Physical Review Applied, 2019, vol. 11, no. 2, art. no. 024032, [11] p. (4.532 - IF2018). ISSN 2331-7019. Type: ADCA
 • SELYSHCHEV, P.A. - PETRENKO, Viktor I. - RAJŇÁK, Michal - DOLNÍK, Bystrík - KURIMSKÝ, Juraj - KOPČANSKÝ, Peter - TIMKO, Milan - BULAVIN, Leonid A. Non-uniform distribution of ferrofluids spherical particles under external electric field: Theoretical description. In Journal of Molecular Liquids, 2019, vol. 278, p. 491-495. (4.561 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0167-7322. Type: ADCA
 • SZUMIATA, T. - GZIK-SZUMIATA, M. - BRZÓZKA, K. - GÓRKA, B. - GAWRONSKI, M. - KACZOR, T. - TIMKO, Milan - CIMBALA, Roman - KOPČANSKÝ, Peter - PAULOVIČOVÁ, Katarína - RAJŇÁK, Michal. Spin Relaxation Effects in Oil-Nanomagnetite Ferrofluids - Mossbauer Spectrometry Studies. In Acta Physica Polonica A, 2018, vol. 134, no. 5, p. 1007-1014. (0.857 - IF2017). (2018 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 1898-794X.(OSSM : All-Polish Seminar on Mossbauer Spectroscopy). Type: ADCA
 • TOMAŠOVIČOVÁ, Natália - HU, Po-Sheng - ZENG, Cyun-Lun - MAJOROŠOVÁ, Jozefína - ZAKUŤANSKÁ, Katarína - KOPČANSKÝ, Peter. Dual size-dependent effect of Fe3O4 magnetic nanoparticles upon interaction with lysozyme amyloid fibrils: Disintegration and adsorption. In Nanomaterials, 2019, vol. 9, no. 1, art. no. 37. (4.034 - IF2018). ISSN 2079-4991. Type: ADCA
 • ZÁVIŠOVÁ, Vlasta - KONERACKÁ, Martina - GÁBELOVÁ, Alena - SVITKOVÁ, Barbora - URSINYOVÁ, Monika - KUBOVČÍKOVÁ, Martina - ANTAL, Iryna - KHMARA, Iryna - JURÍKOVÁ, Alena - MOLČAN, Matúš - OGNJANOVIČ, Miloš - ANTIČ, Bratislav - KOPČANSKÝ, Peter. Effect of magnetic nanoparticles coating on cell proliferation and uptake. In Journal of Magnetism and Magnetic Materials, 2019, vol. 472, p. 66-73. (2.683 - IF2018). (2019 - Current Contents, WOS, SCOPUS). ISSN 0304-8853.(APVV-14-0120 : Grafenova nanoplatforma na detekciu rakoviny. APVV-14-0932 : Účinok nanoenkapsulovaného simvastatínu na kardiovaskulárny systém pri experimentálnom metabolickom syndróme. VEGA 2/0056/17 : Indukcia apoptózy kyselinou betulínovou naviazanou na magnetické nanočastice v ľudských nádorových bunkách hrubého čreva. VEGA 2/0113/15 : Porovnanie mechanizmov účinku nanočastíc zlata a magnetitu na jednotlivé typy renálnych buniek. HISENTS : 685817. MagMeet 2018 : International Conference on the Scientific and Clinical Applications of Magnetic Carriers). Type: ADCA

Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus