Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

doc. Ing. Marián Mikula, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ŠROBA, Viktor - VISKUPOVÁ, Katarína - WICHER, Bartosz - ROGOZ, Vladyslav - LI, Xiao - MIKULA, Marian - GRECZYNSKI, Grzegorz. Cross-ionization of the sputtered flux during hybrid high power impulse/direct-current magnetron co-sputtering. In Journal of Vacuum Science and Technology A, 2024, vol. 42, iss. 2, art. no. 023410. (2023: 2.4 - IF, Q3 - JCR, 0.569 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 0734-2101. Dostupné na: https://doi.org/10.1116/6.0003258 Type: ADCA
  • VIDIŠ, Marek* - FIANTOK, Tomáš* - GOCNÍK, Marek - ŠVEC, Peter Jr. - NAGY, Štefan - TRUCHLÝ, Martin - IZAI, Vitalii - ROCH, Tomáš - SATRAPINSKYY, Leonid - ŠROBA, Viktor - MEINDLHUMER, Michael - GRANČIČ, Branislav - KÚŠ, Peter - KECKES, Jozef - MIKULA, Marian**. Hardness and fracture toughness enhancement in transition metal diboride multilayer films with structural variations. In Materialia, 2024, vol. 34, art. no. 102070. (2023: 3 - IF, Q2 - JCR, 0.833 - SJR, Q2 - SJR). ISSN 2589-1529. Dostupné na: https://doi.org/10.1016/j.mtla.2024.102070 (APVV-21-0042 : Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami. APVV-19-0369 : Nové nano / mikroštruktúrované kovové materiály pripravené nekonvenčnými spôsobmi spracovania. VEGA 2/0144/21 : Riadenie vlastností kovových systémov modifikáciou štruktúry na atomárnej škále pomocou vnútorných a vonkajších faktorov) Type: ADMA
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus