Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Martin Balog PhD.

International projects

-

Príprava polotovarov na lisovanie kompozitov pre aplikácie v jadrovej energetike. TN International, Francúzsko (podnikateľská činnosť)

Duration: 1.1.2015 -
Program: Iné
Project leader: Ing. Balog Martin PhD.


National projects

* On the creep properties of powder metallurgical Al-Al2O3 composites by small punch testing method

Štúdium creepových vlastnosti PM Al–Al2O3 kompozitov pomocou small punch testing metódy

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: VEGA
Project leader: Ing. Krížik Peter PhD.

* Tribo2D - Tribological properties of 2D materials and related nanocomposites

Tribologické vlastnosti 2D materiálov a príbuzných nanokompozitov

Duration: 1.7.2018 - 30.6.2022
Program: APVV
Project leader: Ing. Nosko Martin PhD.

CEMEA - Building-up Centre of Excellence for advanced materials application

Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied

Duration: 1.1.2019 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Ing. Balog Martin PhD.

DITIMA - -

Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Balog Martin PhD.

Projects total: 5

Note: * cosolver