Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Alena Gajdošová CSc.

International projects

* SOURDOmiCS - SOURDOugh biotechnology network towards novel, healthier and sustainable food and bioprocesses

Network biotechnológie kvasných procesov smerom k novým, zdravším a udržateľným potravinám a bioprocesom

Duration: 10.4.2019 - 9.10.2023
Program: COST
Project leader: Ing. Hricová Andrea PhD.


National projects

* Amaranth plasticity in response to heavy metals: multi-scale analysis from ecophysiological to molecular aspects

Plasticita láskavca v odpovedi na ťažké kovy: viacstupňová analýza od ekofyziologických po molekulárne aspekty

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hricová Andrea PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver