Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Alena Gajdošová CSc.

National projects

* Amaranth plasticity in response to heavy metals: multi-scale analysis from ecophysiological to molecular aspects

Plasticita láskavca v odpovedi na ťažké kovy: viacstupňová analýza od ekofyziologických po molekulárne aspekty

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Hricová Andrea PhD.

Projects total: 1

Note: * cosolver