Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Katarína Vantarová PhD.

National projects

Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU

Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vantarová Katarína PhD.

* STRAKA - Tree and country – influence of trees on diversity of soil microorganisms in agricultural land

Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver