Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Katarína Vantarová PhD.

National projects

Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU

Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vantarová Katarína PhD.

* The plant species diversity and physiological response to changing ecological conditions of floodplain forests

Hodnotenie druhovej diverzity a fyziologickej odozvy rastlín na ekologické podmienky lužných lesov

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Ing. Slezák Michal PhD.

* STRAKA - Tree and country – influence of trees on diversity of soil microorganisms in agricultural land

Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Adamčík Slavomír PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver