Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Jaromír Kučera PhD.

National projects

* Diversity of fungal and algal communities associated to Mediterranean centered lichens at ecological and spacial levels

Diverzita spoločenstiev húb a rias asociovaných v lišajníkoch s centrom rozšírenia v Mediteráne na ekologickej a priestorovej úrovni

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Bérešová Anna PhD.

* EVOPLROHA - The role of reproductive systems, hybridization, and symbiosis in the evolution and long-term survival of vascular plants in a rocky environment

Význam reprodukčných systémov, hybridizácie a symbiotickej asociácie pre evolúciu a prežívanie cievnatých rastlín v prostredí skalných biotopov

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Mgr. Slovák Marek PhD.

Living on the edge. Evolutionary and bioecological aspects of narrow endemic Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeaceae) inhabiting extreme rocky habitats

Život na hrane. Evolučné a bioekologické aspekty stenoendemického druhu Daphne arbuscula Čelak. (Thymelaeaceae) obývajúceho extrémne skalné biotopy

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Kučera Jaromír PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver