Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Iveta Škodová PhD.

National projects

* Diversity of grassland habitats in Slovakia after two decades in the EU

Diverzita lúčnych a pasienkových biotopov Slovenska po dvoch dekádach v Európskej únii

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Vantarová Katarína PhD.

* MEADOW - Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation

Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Mgr. Pazúr Róbert PhD.

* MEADOW - Species-rich Carpathian grasslands: mapping, history, drivers of change and conservation

Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Mgr. Janišová Monika PhD.

* Combined management as a tool for conservation and restoration of grassland habitats

Kombinovaný manažment ako nástroj na ochranu a obnovu travinnobylinných biotopov

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Janišová Monika PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver