Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Katarína Kozics PhD.

International projects

Diamond templates for stimulated growth of various human cell lines in in vitro system

Diamantové templáty pre stimulovaný rast rôznych ľudských bunkových línií v systéme in vitro

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Project leader: RNDr. Kozics Katarína PhD.


National projects

* RENASTHERA - Novel renal antisense therapy platform for CKD

Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek

Duration: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Bábelová Andrea PhD.

* Use of microfluidic systems for risk assessment of xenobiotics

Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Šramková Monika PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver