Information Page of SAS Employee

RNDr. Dana Cholujová PhD. - projects

National projects

* CEMEA - -
Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Mgr. Švastová Eliška PhD.
Duration: 1.11.2017 - 30.6.2023
* PhenoTOOL - Development of novel diagnostic and predictive high-dimensional immunophenotyping tool for hematological malignancies
Vývoj nového diagnostického a prediktívneho vysokodimenzionálneho imunofenotypizačného nástroja pre hematologické malignity
Program: Iné projekty
Project leader: RNDr. Jakubíková Jana PhD.
Duration: 1.11.2019 - 31.12.2021

Projects total: 2

Note:
* cosolver