Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Mgr. Nicol Janočková, PhD.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BALÁŽOVÁ, Ľubica - CHOCHOLOVÁ, Bronislava - JANOČKOVÁ, Nicol - KOLENČÍKOVÁ, Natália - MIHÁLIKOVÁ, Lucia. Slovníky a lexikografické otázky v časopise Slovenská reč = Dictionaries and Lexicographical Issues in the Slovenská reč Journal. In Slovenská reč, 2022, roč. 87, č. 3, s. 186-219. (2021: 0.123 - SJR, Q3 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0037-6981. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Type: ADNB
  • CHOCHOLOVÁ, Bronislava - JANOČKOVÁ, Nicol. Na vlnách času a hľadania... (k okrúhlemu jubileu Alexandry Jarošovej). In Jazykovedný časopis, 2022, roč. 73, č. 2, s. 269-279. (2021: 0.191 - SJR, Q2 - SJR). (2022 - SCOPUS). ISSN 0021-5597. Dostupné na: https://doi.org/10.2478/jazcas-2023-0009 (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)) Type: BDNB
  • JANOČKOVÁ, Nicol - HAŠANOVÁ, Jana. Aspektologické výzvy a riešenia v Slovníku súčasného slovenského jazyka. In Leksykohrafična paradyhma 21 st.: teorija i metodolohija : do 100-litťa vid dňa narodženňa Leonida Sydorovyča Palamarčuka. Vidp. red. E.A. Karpilovska. - Kyjev : Instytut ukrajinskoji movy NAN Ukrajiny, 2023, s. 13-26. ISBN 978-617-14-0110-5. (VEGA č. 2/0016/21 : Slovník súčasného slovenského jazyka - 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum). Leksykohrafična paradyhma 21 stolitťa : online konferencia) Type: AFA
  • JANOČKOVÁ, Nicol. Od paradigmy slova k jeho opisu alebo Oslavujeme s Janou Hašanovou. In Kultúra slova, 2023, roč. 57, č. 4, s. 247-251. ISSN 0023-5202. Type: EDJ
  • Slovenská reč. Hlavný red. Martin Ološtiak (2021, č. 2 - ), Slavomír Ondrejovič (2001-2021, č. 1), výkonné red. Júlia Behýlová (2017-), Denisa Dovičovičová (2020-2021), hosťujúci editori (2022, č. 1) Juraj Dolník, Alena Bohunická. Bratislava : Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV. Scopus, CEEOL. 3x ročne. ISSN 0037-6981 Type: FAI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus