Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Danka Gešperová

National projects

* Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field

Intenzifikácia získavania vybraných kovov z ťažkoupraviteľných polymetalických rúd a banských odpadov v mikrovlnnom poli

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Ing. Znamenáčková Ingrid PhD.

* Possibilities of wastes valorisation from mining and processing of ore raw materials

Možnosti zhodnotenia odpadov z ťažby a úpravy rudných surovín

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Ing. Luptáková Alena PhD.

* Synthesized minerals with the structure of complex oxides as components for devices for green energy production and storage

Syntetizované minerály na báze komplexných oxidov a testovanie ich využitia pre komponenty zariadení získavania a uskladnenia energie so zreteľom na udržateľnosť životného prostredia

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Fabián Martin PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver