Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Tatiana Zachar Podolinská PhD.

International projects

COST Action CA20107 - Connecting Theory and Practical Issues of Migration and Religious Diversity

COST Action CA20107 - Teória prepojenia a praktické otázky migrácie a náboženskej diverzity

Duration: 21.10.2021 - 20.10.2025
Program: COST
Project leader: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

* UKR - Social survey of Ukrainian migrants in Slovakia

Spoločenská sonda ukrajinských migrantov a migrantiek na Slovensku

Duration: 1.9.2023 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: Mgr. Fedáková Denisa PhD.

* Exploring the Past in Peace

Spoznávanie minulosti v mieri

Duration: 1.9.2022 - 31.8.2024
Program: Erasmus+
Project leader: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.


National projects

* MaRoCoHazard - Marginalized Roma concentrations in the context of natural hazards and social inequality

Marginalizované rómske koncentrácie v kontexte prírodných hrozieb a sociálnej nerovnosti

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Ing. Kidová Anna PhD.

-

Mariánska úcta na Slovensku v 21. storočí v kontexte "okúzlenia" postmoderných spoločností v postkomunistickej Európe (etnografická perspektíva)

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

-

Podpora prípravy projektov v programe Horizont Európa - ÚESA SAV, v. v. i.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Plán obnovy EÚ
Project leader: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

SCDI - Slovak Centre of Digital Innovations

Slovenské centrum digitálnych inovácií

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: Plán obnovy EÚ
Project leader: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

-

Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky - Evgenii Farafonov

Duration: 1.9.2023 - 30.6.2026
Program: Plán obnovy EÚ
Project leader: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

RELIROMA - Research of religiosity, spirituality and irreligiozity among the Roma in Slovakia

Výskum religiozity, spirituality a non-religiozity medzi Rómami na Slovensku

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.

Projects total: 9

Note: * cosolver