Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Ľubica Voľanská PhD.

International projects

WCE - COST Action CA18119 Who Cares in Europe?

COST Action CA18119 Kto sa stará v Európe?

Duration: 20.3.2019 - 19.3.2023
Program: COST
Project leader: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.

DESIRE - DESIRE - Design for all methods to create age-friendly housing

DESIRE - Dizajn pre všetkých - metódy tvorby bývania vhodného pre každý vek

Duration: 1.12.2020 - 30.11.2022
Program: Erasmus+
Project leader: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.


National projects

* Reflexive Writing as a Method of Inquiry.

Reflexívne písanie ako metóda etnografického skúmania.

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Wiesner Adam PhD.

* SUB-KIK - Suburbanization: Community, identity and everydayness

Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť

Duration: 1.8.2021 - 31.7.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Šuška Pavel PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver