Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Katarína Strapcová PhD.

International projects

SHiFT - Social Sciences and Humanities for Transformation and Climate Resilience, SHiFT

Spoločenské a humanitné vedy pre transformáciu a odolnosť voči zmene klímy, SHiFT

Duration: 26.9.2022 - 25.9.2026
Program: COST
Project leader: Mgr. Strapcová Katarína PhD.


National projects

Climate Concerns, Environmental Protection, Green Consumption: Environmental Topics and Public Opinion in Slovakia

Obavy o klímu, ochrana životného prostredia, zelená spotreba: environmentálne témy a verejná mienka na Slovensku

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Strapcová Katarína PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver