Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Ján Tkáč DrSc.

International projects

ATBG - Development of High Sensitivity and High Resolution Analytical Tools for the Brain Glycans

Vývoj vysokocitlivých analytických nástrojov s vysokým rozlíšením pre analýzu glykánov mozgu

Duration: 1.10.2023 - 30.9.2026
Program: JRP
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.


National projects

EXOTIC - EXOsome from Tumours: Isolation and Characterisation

Rakovinové exozómy: izolácia a charakterizácia

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Ing. Tkáč Ján DrSc.

Projects total: 2

Note: * cosolver