Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Eva Majková DrSc.

National projects

Effect of incorporation of MXenes in the perovskite solar cells

Vplyv zabudovania MXénov do perovskitových solárnych článkov Effect of incorporation of MXenes in the perovskite solar cells

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Majková Eva DrSc.

* NanoCAre - Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumor- associated carbonic anhydrase IX

Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX.

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Annušová Adriana PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver