Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

prof. PhDr. Tatiana Sedová, CSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • SEDOVÁ, Tatiana. Ľudské práva z pohľadu filozofickej reflexie: medzi teóriou a praxou. Recenzenti Silvia Miháliková, Jozef Lysý. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV, 2023. 150 s. ISBN 978-80-224-2019-8 (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Type: AAB
  • SEDOVÁ, Tatiana. Nadčasovosť reflexií Mariana Várossa (k 100. výročiu narodenia) [Timeless Reflections of Marian Váross (for the 100th Anniversary of his Birth)]. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 1, s. 59-70. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.1.5 (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Type: ADDA
  • SEDOVÁ, Tatiana. Vladimír Marko: Argumenty a klimatické zmeny. In Filozofia, 2023, roč. 78, č. 5, s. 395-397. (2022: 0.3 - IF, 0.194 - SJR, Q1 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, WOS, SCOPUS, EBSCO, CEJSH). ISSN 0046-385X. Recenzia na: Argumenty a klimatické zmeny / Vladimír Marko. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/filozofia.2023.78.5.6 (VEGA č. 2/0049/20 : K idei ľudských práv: filozofická perspektíva - koncepty, problémy a protiklady) Type: EDI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus