Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

PhDr. Ľubor Králik DrSc.

International projects

The semantic development of Polish and Slovak words of Proto-Slavic origin

Sémantický vývin poľských a slovenských výrazov praslovanského pôvodu

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Mobility
Project leader: PhDr. Králik Ľubor DrSc.

Projects total: 1

Note: * cosolver