Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

PhDr. Alexandra Jarošová CSc.

National projects

JAKOD - Language and Communication Aspects of Disinformation

Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: PhDr. Jarošová Alexandra CSc.

* SSSJ 5 - The Dictionary of Contemporary Slovak Language – 7th Stage (Compilation and Editing of the Dictionary Entries and Related Lexicological-lexicographical Research)

Slovník súčasného slovenského jazyka – 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Janočková Nicol PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver