Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

doc. PhDr. Matej Ruttkay CSc.

International projects

-

Bilaterálna dohoda o spolupráci medzi ArÚ SAV, v. v. i. a ArÚ AV ČR, Brno, v. v. i.

Duration: 1.6.2023 - 1.6.2030
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

-

Bilaterálna dohoda o spolupráci medzi ArÚ SAV, v. v. i. a Moravským zemským múzeom

Duration: 1.6.2023 - 1.6.2028
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

Bilateral cooperation agreement

Bilaterálna dohoda o spolupráci s Jagellonskou univerzitou v Krakove

Duration: 25.5.2022 - 25.5.2026
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

HistoGenes - Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD.

Integrating genetic, archaeological and historical perspectives on Eastern Central Europe, 400-900 AD.

Duration: 1.3.2020 - 1.3.2026
Program: Horizont 2020
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

“Scientific collaboration on the archaeogenetics and anthropology of prehistoric population from Slovakia and neighbouring countries”

Vedecká spolupráca v oblasti archeogenetiky a antropológie pravekého obyvateľstva zo Slovenska a okolitých krajín.

Duration: 1.1.2018 - 31.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

Agreement of Co-operation between IA SAS and EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST

Zmluva o spolupráci medzi AÚ SAV a EÖTVÖS LORÁND UNIVERSITY, BUDAPEST

Duration: 16.12.2019 - 16.12.2024
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

-

Zmluva o vedeckej spolupráci medzi Mariupolskou štátnou univezitou - Ukrajina a Archeologickým ústavom SAV - SR

Duration: 9.5.2019 - 9.5.2028
Program: Bilaterálne - iné
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.


National projects

* The exploitation of natural resources from the Early Historic Period to the Modern Times in selected Slovak regions

Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: PhDr. Bednár Peter CSc.

-

Hospodárske zázemie "centier" vo včasnom a na počiatku vrcholného stredoveku na severe Karpatskej kotliny.

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

-

Krajina pod mračnom bodov - potenciál špecializovaného spracovania leteckého laserového skenovania s veľmi vysokým rozlíšením pre ochranu kultúrneho dedičstva na Slovensku

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

-

Mocenské centrá a ich zázemie v 8.-11. storočí.,

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

* Middle Nitra Region in the Early Middle Ages. Ad fontes.

Stredné Ponitrie vo včasnom stredoveku. Ad fontes.

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Robak Zbigniew PhD.

Projects total: 12

Note: * cosolver