Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

doc. PhDr. Gertrúda Březinová, CSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : Books of abstracts. Ed. Lucia Benediková, Martin Furman, Gertrúda Březinová, Branislav Kovár. 1. vyd. Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i., 2024. 60 s. ISBN 978-80-8196-071-0 (Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : medzinárodná konferencia. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Type: FAI
  • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Eco-parameters of settlement finds from the La Tène period on the territory of south-western Slovakia. In The archaeology of communities and landscapes in the Carpathian Basin : Interdisciplinary perspectives. Ed. Mariana Egri, Aurel Rustoiu. 1. vyd. - Cluj-Napoca : Mega Publishing House, 2023, s. 13-30. ISBN 978-606-020-693-4. (VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Type: AFA
  • BŘEZINOVÁ, Gertrúda - KOVÁR, Branislav - KUJOVSKÝ, Rudolf. The settlement from the La Tène period in Tekovský Hrádok. In Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : Books of abstracts. 1. vyd. - Nitra : Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v.v.i., 2024, s. 26-27. ISBN 978-80-8196-071-0. (Kelti / Die Kelten / The Celts 2024 : medzinárodná konferencia. APVV-20-0044 : Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej. VEGA č. 2/0035/22 : Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia. VEGA č. 1/0240/21 : Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine) Type: AFL
  • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Medzinárodné kolokvium v Muzeu Rumburk. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 36-37. ISBN 978-80-974149-2-4. Type: GII
  • BŘEZINOVÁ, Gertrúda. Keltové/The Celts/Die Kelten 2023. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 30-32. ISBN 978-80-974149-2-4. Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus