Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

doc. PhDr. Gertrúda Březinová CSc.

National projects

The landscape and settlements of the Celts and Germani Mutual relations, relations in and with the landscape

Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: doc. PhDr. Březinová Gertrúda CSc.

* Relics of cultural landscape – identification and interpretation

Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Benediková Lucia PhD.

* Influence of the exploitation of natural resources on ways of life in the Bronze Age and Iron Age

Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Benediková Lucia PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver