Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

doc. PhDr. Gertrúda Březinová CSc.

International projects

* Connectivity in the Iron Age in the Carpathian Basin

Konektivita v dobe železnej v Karpatskej kotline

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: Mobility
Project leader: Mgr. Benediková Lucia PhD.


National projects

The landscape and settlements of the Celts and Germani Mutual relations, relations in and with the landscape

Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: doc. PhDr. Březinová Gertrúda CSc.

* Relics of cultural landscape – identification and interpretation

Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Benediková Lucia PhD.

* Influence of the exploitation of natural resources on ways of life in the Bronze Age and Iron Age

Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: Mgr. Benediková Lucia PhD.

Projects total: 4

Note: * cosolver