Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

PhDr. Ján Rajtár, CSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • DAŇOVÁ, Miroslava - RAJTÁR, Ján. Letná škola archeológie a výskum svetového dedičstva UNESCO - KELEMANTIA 2023. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 60-61. ISBN 978-80-974149-2-4. Type: GII
  • DAŇOVÁ, Miroslava - DAŇOVÁ, Klaudia - RAJTÁR, Ján. Piliere rímskeho mosta v Dunaji - objav roka 2022. In Informátor : Revue slovenských archeológov. 34. ročník /2023 / 1-2. 1. vyd. - Nitra : SAS pri SAV, 2024, s. 91. ISBN 978-80-974149-2-4. Type: GII
  • RAJTÁR, Ján - KOLNÍKOVÁ, Eva. Rímske mince z germánskeho osídlenia obce Marcelová v okrese Komárno – nálezy 2022. In Numizmatika. 31/2022. Zodpovedný redaktor Zbyšek Šustek. 1. vyd. - Bratislava : Slovenská numizmatická spoločnosť pri SAV, 2023, s. 45-51. ISBN 80-901414-0-4. ISSN 2644-6693. Type: BEF
  • RAJTÁR, Ján. Hviezdoslavov - Poľný rímsky tábor, Planá, Čerešňová : VS 21129/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 47 s. Type: GII
  • RAJTÁR, Ján - DAŇOVÁ, Miroslava. Iža - Vojenský tábor, kastel p.č. 1704/1,4 : VS 21128/2024. Nitra : AÚ SAV, 2024. 222 s. Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus