Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

PhDr. Ján Rajtár, CSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • MITÁŠ, Vladimír - RAJTÁR, Ján - TIRPÁK, Ján. Ďalšie predmety z doby bronzovej z Cífera-Pácu = Other Bronze Age artefacts from Cífer-Pác. In Zborník Slovenského národného múzea : Archeológia, 2001, roč. CXV, č. 31, s. 73-88. ISSN 1336-6637. (APVV-16-0441 : Prínos Slovenska pre hospodársky a spoločenský rozvoj stredoeurópskych popolnicových polí. VEGA č. 2/0115/18 : Metalurgia a využitie farebných kovov v mladšom praveku až vo včasnom stredoveku na Slovensku) Type: ADFB
  • RAJTÁR, Ján. Limes na strednom Dunaji v zozname svetového dedičstva UNESCO = Der Limes an der mittleren Donau in der UNESCO-Welterbeliste. In Pamiatky a múzeá : revue pre kultúrne dedičstvo, 2022, roč. 71, č. 1, s. 51-57. ISSN 1335-4353. Type: ADFB
  • RAJTÁR, Ján. The Middle Segment of the Danube Limes on the UNESCO World Heritage List. In Pamiatky a múzeá : Cultural Heritage Review, 2022, vol. 71, special Issue, p. 2-7. ISSN 1335-4353. Type: ADFB
  • RAJTÁR, Ján - ŽUNDÁLEK, Igor. Ein bronzener Adlerkopfgriff aus Hurbanovo, Slowakei. In Römisches Österreich. - Graz : Unipress Verlag, 2021, 44, s. 207-216. ISSN 1012-5833. Dostupné na: https://doi.org/10.25364/26.44:2021.19 Type: AECA
  • RAJTÁR, Ján. Rímsky kastel v Iži na zozname UNESCO. In Historická revue, 2022, roč. 33, č. 5, s. 38-43. ISSN 1335-6550. Type: BDF
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus