Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

PhDr. Ivan Cheben, CSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • CHEBEN, Ivan. Hlinená pokladnička cibuľového tvaru z Komárna = Onion-shaped ceramic money box from Komárno. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 63-64. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0075/20 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy) Type: AEDA
  • CHEBEN, Ivan - FURHOLT, Martin. Výskum pôdorysov dlhých domov na sídlisku vo Vrábľoch = Forschung der Längshäuserngrundrisse in Siedlungsareal in Vráble. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 64-69. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (VEGA č. 2/0075/20 : Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy) Type: AEDA
  • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - NEMERGUT, Adrián - CHEBENOVÁ, Petra. Archeologický výskum v Sedmerovci = Archaeological research in Sedmerovec. In Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. - Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022, s. 69-71. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X. (APVV - 14-0742 : Dynamika využívania surovinových zdrojov v mladom paleolite a neolite na západnom Slovensku. VEGA č. 2/0101/19 : Technológia a ekonómia surovín v kontexte vývoja postpaleolitických kamenných industrií na Slovensku) Type: AEDA
  • Archeologické výskumy a nálezy na Slovensku v roku 2016. Zostavili Ivan Cheben, Klaudia Daňová. Nitra : Archeologický ústav SAV v.v.i., 2022. 280 s. ISBN 978-80-8196-058-1. ISSN 0231-925X Type: FAI
  • CHEBEN, Ivan - CHEBEN, Michal - CHEBENOVÁ, Petra. Nové Zámky - Pri letomostí : VS 20519. Nitra : AÚ SAV v.v.i., 2022. 19 s. Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus