Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Matej Jergel DrSc.

National projects

* Search for optimal structural and electronic properties of organic semiconductor thin films

Hľadanie optimálnych štruktúrnych a elektronických vlastností organických polovodičových vrstiev

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Nádaždy Vojtech CSc.

* High-performance curved X-ray optics prepared by advanced nanomachining technology

Vysokovýkonná zakrivená röntgenová optika pripravená pokročilou technológiou nanoobrábania

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Ing. Zápražný Zdenko PhD.

Projects total: 2

Note: * cosolver