Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Jaroslav Mosnáček DrSc.

International projects

Well-Defined Functional Polymers.

Dobre definované funkčné polyméry.

Duration: 1.1.2019 - 31.12.2021
Program: Medziakademická dohoda (MAD)
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

European network of furan based chemicals and materials for a Sustainable development.

Európska sieť chemikálií a materiálov na báze furánu pre udržateľný rozvoj.

Duration: 1.11.2019 - 30.11.2023
Program: COST
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

* Polymeric Adaptable Networks toward the Fabrication of High-performance Materials.

Polymérne adaptovateľné siete smerom k výrobe vysoko výkonných materiálov.

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2022
Program: JRP
Project leader: Mgr. Danko Martin PhD.


National projects

* HvdWH - Real-time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures

Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr

Duration: 1.7.2018 - 30.6.2022
Program: APVV
Project leader: RNDr. Mrkývková Naďa PhD.

NanoSens4Cancer - Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their construction, validation and application for cancer diagnostics

Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny

Duration: 1.10.2018 - 30.6.2022
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

O2PIPOL - Advanced Oxygen Tolerant Photochemically Induced Atom Transfer Radical Polymerization.

O2PIPOL: Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka.

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

CEMEA - Creation of Centre for Advanced Materials Application of the Slovak Academy of Sciences.

Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied.

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Project leader: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.

Projects total: 7

Note: * cosolver