Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Blanka Szeghyová PhD.

National projects

* Ars moriendi. Phenomenon of Death in the Medieval Kingdom of Hungary

Ars moriendi. Fenomén smrti v stredovekom Uhorsku

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: PhDr. Hlavačková Miriam PhD.

* The phenomenon of space in the early modern urban environment. Symbolism - representation - relationships - fusions

Fenomén priestoru v ranonovovekom mestskom prostredí Symbolika – reprezentácia – vzťahy – fúzie

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: Vnútroústavné
Project leader: PhDr. Bada Michal PhD.

Legal norm versus case law. Historical, legal, discursive and social aspects of the judiciary, crime and punishment in the Middle Ages and early modern period

Právna norma verzus súdna prax. Historickoprávne, diskurzívne a sociálne aspekty súdnictva, zločinu a trestu v období stredoveku a raného novoveku

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Szeghyová Blanka PhD.

Projects total: 3

Note: * cosolver