Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

PhDr. Slavomír Michálek, DrSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • MICHÁLEK, Slavomír. Slovenský demokratický exil po februári 1948 : plusy a mínusy, detské choroby i dlhodobé a chronické rozbroje. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 470-481. ISBN 978-80-224-2037-2. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Tretí svet na doskách studenej vojny. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 495-507. ISBN 978-80-224-2037-2. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. „Judas ressuscité!“ : reakcia demokratického západu na inváziu vojsk VZ do ČSSR. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 540-551. ISBN 978-80-224-2037-2. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Americký Kongres a československé menové zlato : finále rokovaní z rokov 1980 – 1981. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 552-566. ISBN 978-80-224-2037-2. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Česi a Slováci proti dejinám? : svet a Československo v čase zamatového rozchodu. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 578-592. ISBN 978-80-224-2037-2. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. „I got them out“ : pozadie simultánneho odchodu americkej a sovietskej armády z Československa na jeseň 1945. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 417-428. ISBN 978-80-224-2037-2. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Počiatky bipolárneho sveta optikou dvoch mužov Bieleho domu. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 429-440. ISBN 978-80-224-2037-2. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Americké úvery a pôžičky Československu, československý dlh USA. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 295-307. ISBN 978-80-224-2037-2. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Česko-Slovensko na svetovej výstave v New Yorku roku 1939. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 344-355. ISBN 978-80-224-2037-2. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Rozvadení americkí krajania a jednotiaca platforma Milana Hodžu. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 370-380. ISBN 978-80-224-2037-2. Type: BEF
 • MICHÁLEK, Slavomír. Zabalzamovaný Gottwald na večné časy? In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 441-450. ISBN 978-80-224-2037-2. Type: BEF
 • História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024. 607 s. Svet vedy. ISBN 978-80-224-2037-2 (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska) Type: FAI
 • MICHÁLEK, Slavomír. Úvod : tajná československo-sovietska uránová dohoda z jesene 1945. In História zadnými dverami 6 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Prvé vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied : Historický ústav SAV, v. v. i., 2024, s. 11-13. ISBN 978-80-224-2037-2. Type: GII
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus