Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

PhDr. Elena Mannová, CSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • MANNOVÁ, Elena. Spolky a demokratizácia spoločnosti na Slovensku v prvej polovici 20. storočia = Voluntary associations and the democratization of society in Slovakia in the first half of the 20th century. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 69-90. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV - 17 - 0399 : Z monarchie do republiky. Proces tranzície spoločnosti na Slovensku v európskom kontexte. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Type: AEDA
  • MANNOVÁ, Elena. Zlaté ozubené koleso a výhodnosť spolupráce : Komu prekážali pragmatickí rotariáni? In História zadnými dverami 4 : nezvyčajné príbehy zo slovenských a svetových dejín. Ed. Slavomír Michálek ; recenzenti: Ján Danek, Vladimír Rábik. 1. vyd. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2022, s. 402-412. ISBN 978-80-224-1982-6. Type: BEF
  • MANNOVÁ, Elena. Spoločenská súdržnosť na Slovensku počas modernizácie a úloha spolkov. In Súdržnosť na Slovensku : Čo drží krajinu pokope a na čom sa rozpadá? Eds. Pavol Kosnáč, Hugo Gloss. Prvé vydanie. - Bratislava : DEKK Inštitút, 2023, s. 160-174. ISBN 978-80-974572-0-4. Type: BEF
  • MANNOVÁ, Elena. Jörg Hackmann. Geselligkeit in Nordosteuropa. Studien zur Vereinskultur, Zivilgesellschaft und Nationalisierungsprozessen in einer polykulturellen Region (1770–1950). Wiesbaden: Harrassowitz, 2020. 520 S., 31 Abb., 11 Diagr., 39 Tab., 5 Ktn. = Veröffentlichungen des Nordost-Instituts, 19. ISBN: 978-3-447-11490-5. In Jahrbücher für Geschichte Osteuropas, 2022, vol. 70, no. 3-4, p. 594-596. ISSN 0021-4019. Recenzia na: Geselligkeit in Nordosteuropa. Studien zur Vereinskultur, Zivilgesellschaft und Nationalisierungsprozessen in einer polykulturellen Region (1770–1950) / Jörg Hackmann. - Wiesbaden : Harrassowitz, 2020. - ISBN 978-3-447-11490-5. Type: EDI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus