Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

PhDr. Miroslav Londák, DrSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • LONDÁK, Miroslav. Príbeh povojnového Slovenska a jeho hospodárstva = The Story of Postwar Slovakia's Economy. Recenzenti: Jaroslav Husár, Zdeněk Jirásek, Peter Weiss. 1. vyd. Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022. 216 s. ISBN 978-80-224-1972-7 (Vega č. 2/0087/21 : Slovensko v 60. rokoch 20. storočia a v období normalizácie. Domáci vývoj a jeho zahranično-politické súvislosti) Type: AAB
  • LONDÁK, Miroslav. Vzájomný kurz medzi Prahou a Bratislavou : československá menová reforma na jeseň 1945. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 5, s. 38-41. ISSN 1335-6550. Type: BDF
  • LONDÁK, Miroslav. Veľké ožobráčenie obyvateľstva : príčiny peňažnej (menovej) reformy v roku 1953. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 3, s. 6-9. ISSN 1335-6550. Type: BDF
  • LONDÁK, Miroslav. Slovenský prológ k roku 1968 : politické predjarie a Alexander Dubček. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 8, s. 20-22. ISSN 1335-6550. Type: BDF
  • LONDÁK, Miroslav. Dlhá cesta k česko-slovenskej federácii. In Historická revue, 2023, roč. 34, č. 10, s. 50-53. ISSN 1335-6550. Type: BDF
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus