Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

PhDr. Tünde Lengyelová, CSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ANTAL, Eugen - MARÁK, Pavol - ZAJAC, Pavol - LENGYELOVÁ, Tünde - DUCHOŇOVÁ, Diana. Encrypted Documents and Cipher Keys From the 18th and 19th Century in the Archives of Aristocratic Families in Slovakia. In HistoCrypt 2023 : 6th International Conference on Historical Cryptology. 1st edition. - Linköping ; Tartu : Linköping University Electronic Press : DSpace at Tartu University Library, 2023, p. 1-12. ISBN 978-91-8075-134-6. ISSN 1736-8197. Dostupné na: https://doi.org/10.3384/ecp195689 (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska. VEGA 2/0072/20 : Moderné metódy spracovania šifrovaných archívnych dokumentov) Type: AFA
  • LENGYELOVÁ, Tünde. Léčivá síla zvířat (na základě uherských sbírek receptů z 16.–18. století). In Zvířata a jejich lidé. Vydání prví. - Praha : Nakladatelství Karolinum, 2023, s. 257-272. ISBN 978-80-246-5157-6. (APVV - 17 - 0398 : Na ceste k modernej spoločnosti. Tri storočia novoveku) Type: AECA
  • LENGYELOVÁ, Tünde. Kronikár Gašpar Hain. In In nomine civitatis Leutscha : o tých, ktorí zanechali stopu. 1. vyd. - Levoča : Slovenské národné múzeum - Spišské múzeum v Levoči, 2023, s. 50-60. ISBN 978-80-8060-549-0. (VEGA č. 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy) Type: AEDA
  • LENGYELOVÁ, Tünde. A krónikás bíró, Hain Gáspár. In Sopron vonzásában : ünnepi tanulmányok. - Sopron : Magyar Nemzeti Levéltár Győr-Moson-Sopron Megye Soproni Levéltára, 2022, s. 137-144. ISBN 978-963-8327-57-4. (APVV-20-0333 : Prekračovanie hraníc. Fenomén mobility v dejinách Slovenska. VEGA č. 2/0086/20 : Administratíva raného novoveku v zrkadle štátnej, stoličnej, panskej a mestskej správy) Type: BEE
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus