Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
 • DUCHOŇOVÁ, Diana - HOLEC, Roman. Šľachta v 19. a 20. storočí - nové výzvy a staré slepé uličky = The Nobility in the 19th and and 20th Centuries - New Challenges and Old Dead Ends. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2023, roč. 71, č. 3, s. 385-392. (2022: 0.1 - IF, 0.1 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.3.1 (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska) Type: ADDA
 • Vlastnícke režimy a majetkové konflikty v 20. storočí : Nemecko a Československo v medzinárodnom kontexte. Dieter Gosewinkel, Roman Holec, Miloš Řezník (zost.). Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022. 324 s. ISBN 978-80-574-0140-7 Type: FAI
 • HOLEC, Roman - LUKÁČOVÁ, Alexandra. Európsky rod v slovenskom svete : rod Friesenhof a Oldenburg 1789 – 1945. Recenzenti: Jan Županič, Daniel Hupko. 1. vyd. Bratislava : Slovart, 2023. 342 s. ISBN 978-80-556-4745-6 (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Type: AAB
  Citations:
  [6] MÁJEKOVÁ, Jana-Magdaléna. Dejiny rodu na javisku dejín európskej šľachty. In KNIŽNÁ REVUE, 2023, roč. 33, č. 9, s. 23. ISSN 1210-1982
  [6] ZAJAC, O. Aj v kaštieli v Brodzanoch sa písali veľké dejiny. In HISTORYLAB : informačný portál o histórii, 2023, 29. 3., nestr. ISSN 2729-9287, [cit. 2023-09-12]. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/recenzie/aj-v-kastieli-v-brodzanoch-sa-pisali-velke-dejiny/
 • HOLEC, Roman. „Koho je pôda, toho je krajina..." (Knieža Hohenlohe a jeho aktivity v oblasti Tatier, 1897 – 1926) = "Who owns the land, owns the country..." (Prince Hohenlohe and his activities in the Tatras region, 1897–1926). In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2023, roč. 71, č. 3, s. 533-556. (2022: 0.1 - IF, 0.1 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.3.7 (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska) Type: ADDA
 • HOLEC, Roman. The “Slovak Buddenbrooks” : Three Generations of the Makovický (1850–1945) and Pálka Family (1850–1921) from the Perspective of Economic Nationalism. In Historical Studies on Central Europe. - Budapest : ELTE Faculty of Humanities, 2023, vol. 3, no. 1, pp. 103-121. ISSN 2786-0930. Dostupné na: https://doi.org/10.47074/HSCE.2023-1.05 (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Type: ADEB
 • HOLEC, Roman. Slovakia's Journey throughout the 20th Century. In Central and Eastern Europe and the World in the 20th Century : Continuities and Discontinuities. - Wien ; Hamburg : New academic press, 2023, s. 72-88. ISBN 978-3-7003-2302-0. Type: AECA
 • HOLEC, Roman. "Krv nie je voda". Vznik ČSR a odlišné stratégie v kniežacej rodine Odescalchi = "Blood is not water". The establishment of the Czechoslovak Republic and different strategies in the Odescalchi noble family. In Z monarchie do republiky a z demokracie do totality : spoločnosť na Slovensku od konca 19. storočia do roku 1945. 1. vydanie. - Bratislava : VEDA, vydavateľstvo SAV : Historický ústav SAV, 2022, s. 197-217. ISBN 978-80-224-2001-3. (APVV-20-0526 : Politická socializácia na území Slovenska v rokoch 1848 - 1993) Type: AEDA
 • HOLEC, Roman. Poloplný alebo poloprázdny pohár? K zmenám v majetkovej štruktúre maďarskej menšiny v rokoch 1918 – 1938. In Vlastnícke režimy a majetkové konflikty v 20. storočí : Nemecko a Československo v medzinárodnom kontexte. Dieter Gosewinkel, Roman Holec, Miloš Řezník (zost.). - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2022, s. 59-83. ISBN 978-80-574-0140-7. (APVV-21-0371 : Lesk a pád šľachty. Stratégie šľachtickej reprezentácie v dejinách Slovenska. Vega 2/0114/21 : Od dobročinnosti k štátnej sociálnej politike: Idey, modely a prax v období regulačných zásahov štátu na Slovensku v 19. a v prvej polovici 20. storočia) Type: BEF
 • HOLEC, Roman. STOYANOVICH, Peter. ZAR FERDINAND I. (GEB. PRINZ VON SACHSEN-COBURG UND GOTHA). Seine Herkunft, Bildung, Motivation und der Aufbau des mordernen Bulgarien. 1861 – 1887 – 1912. Wien: Lit-Verlag, 2021, 400 S. In Historický časopis : Historického ústavu SAV (do r.2012), 2023, roč. 71, č. 3, s. 369-373. (2022: 0.1 - IF, 0.1 - SJR, Q4 - SJR, karentované - CCC). (2023 - Current Contents, Bibliographic Index, International Bibliography of the Social Sciences, Periodicals Index Online, I B Z - Internationale Bibliographie der Geistes- und Sozialwissenschaflichen Zeitschriftenliteratur, Internationale Bibliography der Rezensionen Geistes-und Sozialwissenschaftlicher Literatur, Current Abstracts, TOC Premier, Historical Abstract (Online), SCOPUS, WOS (Web of Sciences), Current Contens). ISSN 0018-2575. Recenzia na: Zar Ferdinand I. (geb. Prinz von Sachsen-Coburg und Gotha) / Peter Stoyanovich. - Wien : Lit Verlag, 2021. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/histcaso.2023.71.3.9 Type: EDI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus