Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

JUDr. Katarína Zavacká, CSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • ZAVACKÁ, Katarína. Politická regulácia verejného prístupu k informáciám na Slovensku v rokoch 1938 - 1941 = Political Regulation of Public Access to Information in Slovakia during 1938 - 1941. Recenzenti: Karel Malý, Ivan Kamenec. 1. vyd. Bratislava : Veda, 2022. 143 s. ISBN 978-80-224-1993-2 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: AAB
  • ZAVACKÁ, Katarína. Normalizácia krok za krokom: obmedzenia občianskych slobôd v Československu po roku 1968. In HistoryLab : informačný portál o histórii, 2023, 7.6. ISSN 2729-9287. Dostupné na internete: https://historylab.dennikn.sk/20-storocie/normalizacia-krok-za-krokom-obmedzenia-obcianskych-slobod-v-ceskoslovensku-po-roku-1968/ Type: BDF
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus