Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

Ing. Jaroslav Vokoun

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BRZICA, Daneš - KAČÍRKOVÁ, Mária - VOKOUN, Jaroslav. Pracovná mobilita a zmena štruktúry ekonomiky = Labor Mobility and Change in the Economy Structure. In Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce 2023 : zborník vedeckých príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, 19. - 20. októbra 2023, Trenčianske Teplice, Slovenská republika. Ed. Marcel Kordoš ; rec. Jaroslav Holomek, Adriana Grenčíková et al. - Trenčín : Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, 2024, s. 17-26. ISBN 978-80-8075-XXX-X. Dostupné na internete: https://fsev.tnuni.sk/konferencia2023/Zbornik.pdf (VEGA č. 2/0111/21 : Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy. Výzvy, trendy a inšpirácie na trhu práce : medzinárodná vedecká konferencia) Type: AFD
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus