Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

JUDr. Eduard Bárány, DrSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BÁRÁNY, Eduard. Teoretické súvislosti právnej regulácie výkladu práva = Theoretical context of legal regulation of interpretation of law. In Právny obzor : teoretický časopis pre otázky štátu a práva, 2024, roč. 107, č. 2, s. 93-107. ISSN 0032-6984. Dostupné na: https://doi.org/10.31577/pravnyobzor.2024.2.01 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism) Type: ADNB
  • BÁRÁNY, Eduard. K ústavnému výkladu politických práv. In Ústavné dni : Súdna a iná právna ochrana : 12. Ústavné dni. 1. vyd. - Košice : Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky, 2024, s. 45-52. ISBN 978-80-89918-07-2. ISSN 2454-003X. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. Súdna a iná právna ochrana : 12. Ústavné dni) Type: AEDA
  • BÁRÁNY, Eduard. Assesing the effectiveness of political protection of human rights. In Efektywność krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka – zagadnienia węzłowe : Tom 1. 1. vyd. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszalek, 2024, s. 94-99. ISBN 978-83-8180-832-3. (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. XV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa Praw Człowieka : „Kryteria oceny efektywności krajowych i międzynarodowych systemów ochrony praw człowieka") Type: BEE
  • BÁRÁNY, Eduard. Europeanisation of the Slovak Legal System. In European Dimension of the Constitution. 1. vyd. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2024, s. 9-16. ISBN 978-83-7842-540-3. Dostupné na: https://doi.org/10.59444/2024MONredBis_SER_AIL.r1 (APVV-19-0090 : Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu = Legal methodology for the age of legal pluralism. European Dimension of the Constitution : international academic conference) Type: BEE
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus