Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Marta Gaburjáková PhD.

National projects

* Nano-Neuro-Plast - Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior

Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat

Duration: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Project leader: MMedSc Dremencov Eliyahu DrSc

-

Fosforylácia ryanodínového receptora/Ca2+ kanála ako efektívny regulátor medzi-kanálovej komunikácie

Duration: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Gaburjáková Marta PhD.

-

Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom

Duration: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Project leader: Mgr. Gaburjáková Marta PhD.

-

Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondria

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Mgr. Gaburjáková Marta PhD.

* WOLPACMUT - Mutations associated with Wolfram syndrome: alternative signaling pathways for calcium and mitochondrial physiology

Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: RNDr. Cagalinec Michal PhD.

* Novel antidepressant therapy - long term consequencies on offspring

Nová generácia antidepresív - dlhodobé účinky na potomstvo

Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Project leader: prof. RNDr. Lacinová Ľubica DrSc.

* The role of protein-protein interactions in regulation of the cardiac ryanodine receptor

Úloha proteín-proteínových interakcií v regulácii srdcového ryanodínového receptora

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Gaburjáková Jana PhD.

Projects total: 7

Note: * cosolver