Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Mgr. Anna Bérešová PhD.

National projects

Diversity of fungal and algal communities associated to Mediterranean centered lichens at ecological and spacial levels

Diverzita spoločenstiev húb a rias asociovaných v lišajníkoch s centrom rozšírenia v Mediteráne na ekologickej a priestorovej úrovni

Duration: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Bérešová Anna PhD.

Projects total: 1

Note: * cosolver