Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Dušan Žitňan DrSc.

International projects

* TVISTOFF - Tick-Virus Interactions Shape persistence and Transmission OF Flavivirus pathogen in tick vector

Interakcie medzi kliešťom a vírusom ovplyvňujú perzistenciu a prenos vírusu kliešťovej encefalitídy v kliešťoch

Duration: 1.9.2021 - 31.8.2023
Program: Horizont 2020
Project leader: RNDr. Koči Juraj PhD.


National projects

DNA barcoding of Slovakia (SK-BOL), as a part of international initiative International Barcode of Life (iBOL)

DNA barcoding Slovenska (SK-BOL), súčasť medzinárodnej iniciatívy International Barcode of Life (iBOL)

Duration: 1.3.2021 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Bratislavský kraj
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan DrSc.

-

Funkčná analýza a produkcia bioaktívnych látok hmyzu a kliešťov

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan DrSc.

Projects total: 3

Note: * cosolver