Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

RNDr. Dušan Žitňan DrSc.

International projects

LIFE21-NAT-SK-LI - Developing best practices in butterfly conservation in Central and Eastern Europe

Zavedenie overených postupov ochrany motýľov v strednej a východnej Európe

Duration: 1.9.2022 - 31.3.2029
Program: LIFE
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan DrSc.


National projects

* Expression and function of calcitonin-like peptides and their receptors in ticks

Expresia a funkcia calcitonínu podobných peptidov a ich receptorov u kliešťov

Duration: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Project leader: Ing. Roller Ladislav PhD.

* Molecular analysis, bionomy and ecology of specific groups of butterflies and sawflies.

Molekulárna analýza, bionómia a ekológia vybraných skupín denných motýľov a hrubopásych blanokrídlovcov.

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: Ing. Roller Ladislav PhD.

-

Úloha receptorov pre neuropeptidy pri regulácii vnútorných orgánov kliešťov

Duration: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Project leader: RNDr. Žitňan Dušan DrSc.

Projects total: 4

Note: * cosolver