Information Page of SAS Employee

Mgr. Dana Hučková CSc. - projects

International projects

Portraying Countryside in Central European Literature (University of Ostrava)
Zobrazenie vidieka v stredoeurópskej literatúre (Ostravská univerzita)
Program: International Visegrad Found (IVF)
Project leader: Mgr. Hučková Dana CSc.
Duration: 15.4.2020 - 14.9.2021


National projects

Literature Supporting Folk Culturing, Educating and Enlightening (Forms and Changes in Functional Model of Literature in Slovak Literature in the End of the 19th and the First Third of the 20th Century)
Literatúra v službách výchovy (Podoby a premeny funkčného modelu literatúry v slovenskej literatúre na konci 19. a v prvej tretine 20. storočia).
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Hučková Dana CSc.
Duration: 1.1.2019 - 31.12.2022
Methodological Procedures in Literary-Scholarship Research with an Impact on the Media Environment
Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia (FF UPJŠ Košice)
Program: APVV
Project leader: Mgr. Hučková Dana CSc.
Duration: 1.7.2020 - 30.6.2024
* Modernism in Slovak Literature II
Modernizmus v slovenskej literatúre II
Program: VEGA
Project leader: Mgr. Habaj Michal PhD.
Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023

Projects total: 4

Note:
* cosolver