Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Ing. Mária Omastová DrSc.

International projects

EsSENce - High-performance Carbon-based Composites with Smart Properties for Advanced Sensing Applications.

EsSENce: Vysokovýkonné kompozitné materiály na báze uhlíka s inteligentnými vlastnosťami pre pokročilé senzorické aplikácie

Duration: 1.10.2020 - 30.9.2024
Program: COST
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.


National projects

Two-dimensional nanomaterials in hybrids and polymer composites for advanced applications

Dvojdimenzionálne nanomateriály v hybridoch a polymérnych kompozitoch pre pokročilé aplikácie

Duration: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.

FlayMat - Hybrid Low Dimensional Layered Materials with new Functionalities

FlayMat: Hybridné nízkorozmerné vrstvené materiály s novými funkciami

Duration: 1.7.2020 - 31.12.2023
Program: APVV
Project leader: Ing. Omastová Mária DrSc.

Projects total: 3

Note: * cosolver