Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Projects

Prof. RNDr. Vladimír Sládek DrSc.

National projects

Multiscale study and modelling of composite macrostructures

Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií

Duration: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Project leader: Prof. RNDr. Sládek Vladimír DrSc.

* Metamaterial - Optimal design of micro/nano structures for metamaterials

Optimálny návrh mikro/nano konštrukcii pre metamateriály

Duration: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Project leader: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.

Projects total: 2

Note: * cosolver