Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Information Page of SAS Employee

Publications

doc. Mgr. Vladimír Barborík, CSc.

On this page, you can search the on-line database of the Slovak Academy of Sciences for the publications.

Select year/category for a list of publications:
  • BARBORÍK, Vladimír - BYSTRZAK, Magdalena. Modernizácia kritikou: Hamaliar, Chorváth, Bor a Matuška [Modernization by criticism: Hamaliar, Chorváth, Bor a Matuška]. Recenzenti Martin Golema, Pavel Janoušek. Prvé vydanie. Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023. 150 strán. Dostupné na internete: <BA140>. ISBN ISBN 978-80-8119-151-0 Type: AAB
  • BARBORÍK, Vladimír. Minulosť v zrkadle prítomnosti: aktualizácia súčasnou prózou. In Platforma pre literatúru a výskum, 2023, roč. 8, s. 1-3. ISSN 2453-9147. Dostupné na internete: https://plav.sk/node/280 Type: BDF
  • BARBORÍK, Vladimír. Próza s otáznikmi : Dominika Moravčíková: Dom pre jeleňa. In Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. - Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023, s. 142-145. ISBN 978-80-8119-146-6. Type: BEF
  • BARBORÍK, Vladimír. Próza a udalosť : Marek Vadas: Šesť cudzincov. In Kritická ročenka 2022 : antológia súčasnej literárnej kritiky. Zostavili Magdalena Bystrzak, Viliam Nádaskay. Prvé vydanie. - Bratislava : Slovenské literárne centrum, 2023, s. 88-90. ISBN 978-80-8119-146-6. Type: BEF
  • BARBORÍK, Vladimír. "... sme spokojní". In Knižná revue, 2023, roč. 33, č. 1, s. 32-33. ISSN 1210-1982. Recenzia na: Nepokojní spáči / Michaela Rosová. - Bratislava : Artfórum, 2022. Type: EDI
Citation, reviews:
1.1 Citations in foreign publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
1.2 Citations in foreign publications registered in Scopus
2.1 Citations in domestic publications registered in citation indexes Web of Science Core Collection
2.2 Citations in domestic publications registered in Scopus
*3 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.1 Citations in foreign publications not registered in citation indexes
3.2 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
*4 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.1 Citations in domestic publications not registered in citation indexes
4.2 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
5 Reviews in foreign publications
6 Reviews in domestic publications
7 Art critiques – foreign
8 Art critiques – domestic
9 Reproductions of artistic works of the author in foreign publications or media
*9 Citations in foreign publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus
10 Reproductions of artistic works of the author in domestic publications or media
*10 Citations in domestic publications registered in scientific citation databases other than Web of Science Core Collection or Scopus